top of page

איך לנהל עובד- מיקרו-מנג'מנט או "שגר ושכח"?

איך לנהל עובד- מיקרו-מנג'מנט או "שגר ושכח"? דני, מנכ"ל החברה, יצא מן הישיבה ונכנס למשרדו. הוא הרצין מבטו כשבראשו מנקרת מחשבה מטרידה: "חלף שבוע מאז נתתי לרוני את המשימה. הוא לא מעדכן אותי ואין לי מושג אם ואיך זה מתקדם. לא יודע אם להתחיל לבדוק איתו כל יום מה קורה …

איך לנהל עובד- מיקרו-מנג'מנט או "שגר ושכח"?

דני, מנכ"ל החברה, יצא מן הישיבה ונכנס למשרדו. הוא הרצין מבטו כשבראשו מנקרת מחשבה מטרידה: "חלף שבוע מאז נתתי לרוני את המשימה. הוא לא מעדכן אותי ואין לי מושג אם ואיך זה מתקדם. לא יודע אם להתחיל לבדוק איתו כל יום מה קורה או לסמוך עליו ולשחרר".

מהן האפשרויות העומדות בפני מנהל הרוצה לעקוב אחרי ביצוע משימה?

אפשרות אחת הינה מיקרו-מנג'מנט:

המנהל בודק באופן תדיר מה קורה ואיך מתקדמת המשימה. התנהלות כזו אמנם מאפשרת למנהל לדעת בכל רגע נתון כיצד מתקדם ביצוע המשימה, אך מעבירה לעובד מסר שהאחריות נותרה בידי המנהל והתחושה של העובד הינה שלא סומכים או מאמינים שיוכל לבצע את המשימה. תחושה זו אינה מעודדת אותו לחשוב רוחבית, ליזום ולקחת אחריות, המוטיבציה שלו יורדת ועמה גם ההתלהבות וחדוות העשייה.

מנוגדת להתנהלות זו הינה גישת ה"שגר ושכח":

המנהל מעביר את האחריות לביצוע המשימה לעובד, לא מתעניין וסומך ב"עיניים עצומות" על העובד שיבצע את המשימה.

מחד, אם העובד לקח על עצמו את האחריות ומבצע כראוי את המשימה, המנהל זוכה בפירות העשייה בקלות.

מאידך, אם העובד לא ביצע כראוי את המשימה, המנהל מסתכן בכך שיגלה זאת רק בסופו של התהליך, כשיהיה מאוחר מדי ומחיר הטעות יהיה גבוה.

שיתוף מידע – החלופה הפרואקטיבית לניהול משימות.

החלופה הפרואקטיבית למעקב אחר משימות עובד היא קוד התנהגות שבבסיסו מקבל העובד על עצמו את האחריות לשתף את המנהל במידע שוטף על המשימה ועל תוצאותיה לאורך כל התהליך.

חלופה זו מושתתת על קוד התנהגות שמדבר על שיתוף, על התייעצות, על בקשת עזרה. מנהל שיטמיע קוד התנהגותי שכזה, יצור זרימת מידע בארגון. זרימה זו תייצר דיאלוג מתמיד, המשמש כחומר הגלם לניהול ולקבלת החלטות. אלו נגזרות של עבודת צוות ולא קודים של סוליסט.

בעוד הסוליסט אינו משתף איש תוך כדי עשיה ומאפשר לקבל רק את התוצר הסופי, איש הצוות משתף במידע, יוזם התדיינות והופך את הסובבים לשותפים להחלטות. מלבד האווירה הנעימה הנוצרת, גוברים הסיכויים שההחלטות בדרך יהיו נכונות יותר, והתוצאות יהיו באיכות גבוהה יותר.

חלופה זו מאפשרת ניהול משימות אפקטיבי, משתף, הרותם לעשייה בלי המחיר הכבד שגובה המיקרו-מנג'מנט או ה"שגר ושכח".

bottom of page