top of page

הטמעת תרבות בטיחות במפעלי נייר חדרה

רענן עוז, מנכ"ל מפעל הפלסטיק של מפעלי נייר חדרה מספר על תרומתו של הדר קנטור. "אצלנו אין ספק שרואים שינוי סיסטמי הן ביחס ובהתנהלות העובדים והן בתוצאות: לאורך השנים ניתן לראות שיש משמעותית פחות תאונות…". כך מסכם רענן עוזאת תרומתו של הדר קנטור למפעל הפלסטיק של מפעלי נייר חדרה, בחלוף כעשור מאז שהחל ללוותה.

קצת היסטוריה… הדר קנטור נקרא ללוות את חברת מפעלי נייר חדרה בשנת 2003, לאחר ריבוי תאונות עבודה, שנבעו מיחס מזלזל של העובדים לנהלים, להוראות ולכללי בטיחות. אכיפת הכללים באמצעות ענישה, גררה הסתרת טעויות שגררו תאונות וחוזר חלילה. קנטור שם את הדגש על הטמעת תרבות ארגונית של בטיחות שלא באמצעות ענישה, אלא באמצעות שינוי התנהלותי של המנהלים ושל הכפופים להם. שינוי זה נרכש באמצעות לימודם את עקרונות הגישה הפרואקטיבית בכל הקשור לתחום הבטיחות. רענן עוז מספר כי את התהליך החל קנטור עם הדרג הניהולי הבכיר והמשיך עם מנהלי המשמרות שהנחילו התנהלות זו לכפופים להם.

והתוצאות לא אחרו לבוא: " כשאני מסתכל בפרספקטיבה של זמן אני רואה כמה ניכר השינוי, וודאי במבחן התוצאה. אני רואה שיפור מתמיד בהתנהלות העובדים, זוטרים כבכירים. אני יכול להעיד באופן אישי שגם אני עברתי תהליך שבוחן ושופט את הדברים אחרת וברור לי שהשינוי אצל המנהל מקרין לעובדים. ניכר שהם עברו "שינוי בראש", שינוי תודעתי משמעותי. נכון, גם קודם כל עובד ידע מה אסור אך היום הם מבינים את המשמעות של עשייה כזו או אחרת ומקפידים על התנהלות תקינה גם כשאין מנהל בשטח! אף אחד לא מבצע את הפעילות על מנת לסמן וי. השיפור נובע ממתן דגש על התכנון בפאן הבטיחותי בתוך העשייה התעשייתית והפרודוקטיבי וההכרה בחשיבות ניתוחי ארוע ולמידה מהם. ברגע שבן אדם מבין היכן ומדוע טעה, אזי הניתוח טוב כי אז הוא יודע מה לשפר ויודע היכן עלולים "ליפול" בשנית".

ומה הלאה? רענן עוז סבור כי "הבעיה העיקרית הינה להכניס אנרגיה ולשמר את התהליך לאורך זמן, שכן אין בו פידבקים חיוביים מידיים כגון תוצאות בן רגע או תמורה כספית, לכן קשה למנהלים ועל אחת כמה וכמה למנהלי הביינים ולצוותים. חשוב להפיח בתהליך חיים כדי למנוע שגרה". וכאן מוצא עוז את חשיבות ליוויו המתמשך של קנטור: "הדר מכניס את האנרגיות, את היכולות שלו. הוא נותן את הדחיפה. התרומה של הדר היא תרומה חשובה להצלחה פה. אין ספק שזה נדרש".

ערך מוסף? "מעבר לבטיחות, כמנהל אני לוקח את זה גם לתחומים אחרים. מלבד זאת, את המתודולגיה השימושית הזו אני לוקח איתי גם הביתה…". השינוי שהוטמע במפעלי נייר חדרה ותוצאותיו מהווים דוגמא אחת מיני רבות, להמחשת תרומת הדר קנטור וגישתו הפרואקטיבית להתייעלות, תרומה שליוויו הצמוד לאורך השנים משמר ואף מעצים.

bottom of page