top of page
להניע אנשים להאמין בערכם
ולהגשים הצלחה
"
"
גלגל התנופה
הטמעת תרבות ארגונית
הדר קנטור רכש ניסיון רב בהטמעת תרבות ארגונית בחברות וארגונים גדולים במטרה ליצור נורמות, ערכים וכללי התנהגות ברורים, שיקטינו את היקף התקלות ויסייעו בשיפור הפעילות העסקית.
הגישה הפרו-אקטיבית
קורסים והכשרות
הדר קנטור יועץ עסקי בעל ניסיון רב בתחום הניהולי, הפסיכולוגי והארגוני ומנכ"ל חברת BKM, פיתח גישה פרואקטיבית להטמעת תרבות ארגונית בחברות ובארגונים.
Managment Book
ליווי אישי למנהלים בכירים
ה-Management Book פותח על ידי הדר קנטור, יועץ ארגוני בכיר בעל ניסיון רב בתחום הניהולי, הפסיכולוגי והארגוני. ה-MB הוא כלי מסייע לדרג ניהולי בכיר להגדרת אסטרטגיה ניהולית ויישומה
צמתי קריירה
צמתי קריירה
הדר קנטור מציע שירות ייחודי לבכירים, שהגיעו לפרשת דרכים במסלול הקריירה שלהם,ומעוניינים לבחון מחדש את המשך דרכם המקצועית.
רקע תיאורטי
מאמרים
 PLT Proactive leadership team
הניהול הפרואקטיבי – הלכה למעשה, בנין הכוח בגישה הפרואקטיבית, בחירת ארגז הכלים הניהולי להצלחה, ועוד...
עבור לקוחותנו
כניסה ללקוחות
מצגות, דוחות, תשכילים, טפסים וכלי עזר שריכזו ואספנו עבורכם.
הדר קנטור מתמחה במתן יעוץ לחברות בתחום הארגוני והעסקי במטרה להביא לשיפור בפעילות החברה ולפתרון בעיות הפוגעות בתפקודה השוטף. הדר קנטור, יועץ עסקי בעל ניסיון רב בתחום הניהולי, הפסיכולוגי והארגוני.
השירותים מיועדים למנכ"ל או בעל עסק, המתלבט בשאלות אסטרטגיות, בדילמות עסקיות ובדילמות הקשורות בהובלת אנשים. היתרון הגדול הטמון בעבודה עם הדר הוא, האיכות המקצועית והיכולת שלו לתת יעוץ מתוך הבנה מלאה של סביבת העבודה שלך כמנהל בכיר.
צור קשר
bottom of page