top of page
סרטונים
ניהול משאבי אנוש
נהל משאבי אנוש כמוביל שינוי בארגון, מתוך: הוועידה החצי שנתית ה-8 לניהול משאבי אנוש 2014
פניציה
הדר קנטור בפגישה עם מנכ"ל פניציה - חדשות ערוץ 10
פעילות outdoor
הדר קנטור בפעילות Outdoor לעובדי מפעל פניציה
במסגרת קורס הטמעת הגישה הפרואקטיבית במפעל
ניווט רכוב
הדר קנטור בניווט רכוב עם חוגלה קימברלי
במסגרת הטמעת תרבות פרואקטיבית בחוגלה קימברלי
חוגלה קימברלי
ניווט פרואקטיבי
חטיבת התשתיות - מפעלי נייר חדרה - במסגרת תהליך הטמעת הגישה הפרואקטיבית לבטיחות
בוגרי קורס מספרים
קורס גלגל התנופה הפרואקטיבי
מתודולוגיה להטמעת תרבות ארגונית
בוגרי קורס מספרים
ליווי מנהלים
אוהד צוקרמן מנכ"ל זרעים גדרה מספר
על תהליך ליווי מנהלים
אוהד צוקרמן
העצמה ניהולית
עבודת צוות
במסגרת קורס העצמה ניהולית בפניציה
נשר - אגף החשמל
יום ניווט בנאות קדומים
במסגרת הטמעת הגישה הפרואקטיבית לניהול
bottom of page