top of page
הטמעת תרבות ארגונית
המתודולוגיה
המתודולוגיה

הדר קנטור רכש ניסיון רב בהטמעת תרבות ארגונית בחברות וארגונים גדולים, (כגון: נשר, נייר חדרהפניציה, חיפה כמיקלים, חוגלה קימברלי, זרעים גדרה), במטרה ליצור נורמות, ערכים וכללי התנהגות ברורים, שיקטינו את היקף התקלות ויסייעו בשיפור הפעילות העסקית.

תהליך ההטמעה כולל:

הגישה הפרו-אקטיבית היא גישה מניעתית שנועדה להוביל מנהלים ועובדים להחלטות נכונות ופעולות אפקטיביות, שישפיעו על ביצועי הניהול בתחומים השונים כגון: בטיחות, איכות, שירות, עמידה ביעדי תקציב, עמידה בזמנים ועוד.

באמצעות הטמעת תרבות ארגונית מסודרת, ניתן להעצים את יכולת העובדים והמנהלים בארגון, להגביר את המוטיבציה ולשפר את תחושת השייכות לארגון.

ארגונים פרו-אקטיביים לומדים על תקלות אפשריות לפני התרחשותן ופועלים למניעתן.

אימוץ כללי תרבות ארגונית ברורים יכול להביא לשיפור באיכות השירות, ביחסי העבודה האישיים בתוך הארגון, להורדה בכמות התקלות ולמניעת תאונות.

למי נועד השירות?

השירותים שלנו מיועדים למנכ"ל או בעל עסק, המבקש להביא את הארגון שלו לפעול על פי אמות המידה שהגדיר. 

אם אתה מרגיש שהדברים לא מתקדמים בכיוון שאתה רוצה, למרות נהלים שכתבת, תקנים שהוסמכת אליהם, הדרכות שהענקת, הגישה הפרואקטיבית היא המוצר המשלים, שיחבר את כל מה שעשית עד כה, להחלטות מנהלים ועובדים בשטח. 

אם אתה מתקשה להעניק ללקוחות רמת שירות מספקת, מתמודד עם שאלות של בטיחות, לוחות זמניים, תקציבים ויחסי אנוש, לך נועד השירות.

הניסיון שלנו מלמד, כי ברגע שמתחילים לטפל בנושא אחד רואים שיפור גם בתחומים נוספים. ברגע, שעובדים ומנהלים עוברים לעשות דברים בצורה נכונה, נרשם שיפור גם בפרמטרים אחרים.

עם מי זה מתבצע?

הטמעת תרבות ארגונית מתבצעת עם כל שכבות הניהול בארגון ועם העובדים. את המנהלים אנו מכשירים ומאמנים, ומסייעים להם להתמודד עם העובדים. ההתמחות שלנו היא בעבודה אינטימית ופרטנית עם הצמרת הניהולית של הארגון, ובעבודה קבוצתית עם הדרגים הזוטרים והעובדים.

כיצד מתבצע?

תהליך  הטמעה של תרבות ארגונית בגישה הפרואקטיבית (שיקרא להלן: פרו-אקטיבציה), בנוי מחמישה שלבים: 

מבוא – בשלב הראשון משתתפים רק היועץ והמנכ"ל והוא נמשך כ-3 חודשים. המשימה, בשלב זה, לגבש את היעדים שאליהם יהיה המנכ"ל מחויב, ללמד אותו את המתודולוגיה ולאפשר לו להתנסות בכלים. 

אוריינטציה - בשלב שני מצורפים לתהליך מנהלים בכירים נוספים בארגון מהדרג השני והוא נמשך כ-3 חודשים נוספים. בשלב זה, חושף המנכ"ל את המנהלים לתהליך שעבר, מבצע איתם תהליכים שלמד והיועץ מלווה אותם, בתהליך דומה לזה שעבר המנכ"ל.

בסיומו של שלב זה אין כמעט עובד בארגון שלא נחשף , באופן אקטיבי או פסיבי,  למתודולוגיה החדשה. חשיפה זו יוצרת בשלות ורצון בקרב המנהלים ללמוד את המתודולוגיה.

הכשרה – בשלב שלישי נפתח קורס להכשרת המנהלים במתודולוגיה ובכלים של הגישה הפרו-אקטיבית בהובלת המנכ"ל והיועץ. 

הקורס נמשך כשנה והמנהלים לומדים ומתרגלים את הגישה ויישומה בשטח. 

בשלב זה ניתן כבר לזהות את מובילי התהליך ומוקמת קבוצת מנהלים הנקראת (PLT (proactive leadership team, שיעסקו בניהול התהליך, בחניכה של מנהלים אחרים ובהתמודדות עם קשיים בשטח. 

הטמעה - בשלב רביעי מתמחים המנהלים ביישום מה שלמדו בקורס. בשלב זה, שנמשך כשנה, מוביל המנכ"ל עם צוות PLT, את סדר יום הפרואקטיבי ואת התרבות החדשה.

תחזוקה – "יום תעזבנה, יומיים תעזבך". השלב החמישי ,שימור המומנטום של התהליך, אינו טריביאלי. במהלך הזמן מתחלפים מנהלים ועובדים ועולים קשיים נוספים, שאיתם מתמודדים המנהלים בעזרת היועץ (הכשרת חדשים, התמודדות עם "אגוזים קשים", וליווי מתמשך לתהליך)

מהי הגישה?

הגישה הפרו-אקטיבית היא גישה שמשתמשת בכלים פסיכולוגיים ומתודולוגיים להטמיע הרגלי התנהגות וחשיבה מניעתית.

בצד כל התהליכים האדמיניסטרטיביים (כגון: הכשרה, הסמכה, קביעת נהלים, תהליכי בקרה ועוד), עומדת הגישה הפרואקטיבית שמכוונת מקבלי החלטות בכל הדרגים, להשקיע בנושאים החשובים, לבחור בדרך הנכונה להתמודדות ולהימנע מקיצורי דרך.

תכליתה של הגישה הפרו-אקטיבית היא, לסגל הרגלים שישדרגו את היכולות הארגוניות, ייצרו תרבות של פתיחות ושקיפות ויעודדו מצויינות. בגישה הפרו-אקטיבית נלמד משגיאות ולא נחפש אשמים. נתמקד בשיפור יכולות השוגה ולא בהענשה.

הגישה מתאימה למנהלים המוכנים ורוצים להשקיע בעובדים ובמנהלים ומשמשת כפלטפורמה אפקטיבית לקידום הארגון, בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לעבר יעדי התרבות הארגונית.

מדוע להשקיע?

מנהל שמשקיע בחינוך אנשיו זוכה בעובדים בעלי מוטיבציה ויכולת. תחושת השייכות של העובד, שמנהליו משקיעים בו, הנה נכס חיוני לחברה וללקוחותיה. בנוסף, ארגונים פרו-אקטיביים מסוגלים ללמוד על תקלות אפשריות לפני התרחשותן ולפעול למניעתן.

למי נועד השירות
עם מי מתבצע
כיצד זה מתבצע
מהי הגישה
מדוע להשקיע
צור קשר
bottom of page