top of page
לקוחות ממליצים

"רעיון האיכות הינו מושג מופשט לחלק מאיתנו ולא תמיד נכון להציגו רק במספרים ובנתונים יבשים. סוגיה של בניית מערכת איכות של החברה ואופן הצגתה להנהלת הקבוצה , מקבלות משנה תוקף כאשר קהל היעד הינו ממגוון רחב של משתתפים, כשלכל אחד עיסוקי ליבה אחרים ומגוונים.

בעבודתי המשותפת עם הדר קנטור הצלחנו לבצע סיעור מוחות, לקבוע מהי הדרך הנכונה להעביר את רעיון האיכות לקבוצה בכירה זו, ליצור עניין רב ולא לשעמם עם נתונים "יבשים":

הגדרנו מהי מצוינות איכות בשבילנו ואיך העובד בקו הייצור מהווה את מנוע הצמיחה למצוינות זו.

הצגנו דוגמאות מהשטח של תהליך פשוט ותרחיש לתקלה, איך ומה מודדים ואיך מביאים לשיפור לאור מדידה זו.

מדדנו את עצמנו במדדי איכות והשוונו לאחרים ,למדנו מהטעויות שלנו ומהטעויות של חברות אחרות.

העמקנו בתפיסת האיכות של העובד, מחריגה מהתהליך שלמעשה הינה חריגה מהנכון , עודדנו את העובד ללמוד מהטעויות של עצמו וביצענו ניתוחי אירוע למציאת גורם השורש .

יחד עם הדר בנינו והטמענו תהליך של ניתוחי אירוע שבו השתתפו כל נציגים מכל המחלקות השונות בחברה. למדנו מהטעויות והטמענו שיפורים.

אנחנו שואפים למחויבות מוחלטת, של כולנו, למניעת שגיאות ולשיפור מתמיד ועם שאיפה זו בנינו את מערכת האיכות בחברת ארד. תוך בניית אימון ופתיחות של כולנו להודות בטעויות רק של עצמנו ולא של חברינו, פיתחנו את מערכת האיכות לרמה של הגדרת משימה מראש, חיזוי שגיאות ומניעתן מבעוד מועד.

לסיכום, יחד עם הדר הצלחנו לגבש מערכת איכות השואפת למצוינות, היודעת להגדיר את הפערים שלה ולקבוע פעילויות לשיפור מתמיד. הצלחנו לרתום את המנהלים ובעיקר את העובדים למחויבות אישית ואכפתיות מהאיכות המיוצרת והמסופקת ללקוח".

הדר תודה על העזרה מחברך זיו

bottom of page