top of page
לקוחות ממליצים

"העבודה עם הדר מביאה אותך למיצוי מלא של היכולות שלך כמנהל. הדר משמש כמעין מראה הוגנת וחדה שמשקפת את הטוב והרע אצלך ומדגישה פערים.

כשיש צורך במציאת פתרונות, הדר לא "מאכיל אותך בכפית" בפתרונות, אלא מבקש ממך להתמודד לבד ולנסות למצוא את הפתרונות בעצמך. רק אם אינך מצליח לעשות זאת, הוא מסייע ומציע פתרונות בעצמו וזאת חוויה כי אתה גדל ומתפתח תוך כדי התהליך הזה".

קצת על זרעים גדרה:

זרעים גדרה נוסדה בשנת 1952 ועוסקת בטיפוח זני ירקות איכותיים, כמו גם בייצור ובשיווק הזנים ללקוחותיה ברחבי העולם. החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מדענים מובילים ממכוני המחקר הישראליים, שומרת על מערכות יחסים הדוקות עם לקוחותיה ושותפיה העסקיים, לומדת מהם צרכיהם ורצונותיהם ומתאימה אישית את סל השירותים לכל אחד ואחד.

איך התחילה העבודה המשותפת עם הדר קנטור?

"יו"ר הדירקטוריון הביא את חברת BKM וכשפגשתי את הדר נוצר "קליק" מיידי. התחברתי לגישה הפרואקטיבית, לכך שהוא מציב את האדם במרכז, לערכים החשובים לו.

בימינו ניתן לקרוא למה שעשה איתי "קואוצ'ינג", אבל לפני מספר שנים עוד לא ידענו איך לכנות זאת. בכל אופן, אם ובלי כינוי מוגדר, אמצנו את הגישה הפרואקטיבית כשיטת עבודה לכל דבר וזה פעל… "

תוכל להמחיש זאת באמצעות דוגמאות?

"וודאי, יש המון דוגמאות. אציג שתיים:

מעבר לכך שהגישה הפרואקטיבית הוטמעה בכל תכנון, בכל עשייה, בכל סיטואציה, זכור לי משבר קשה ובו, בסיוע הדר, תיווכתי במריבה אמוציונלית בין אבא, אמא ובן שעבדו יחד בחברה. זה היה מורכב, רווי אמוציות, כל החברה ראתה, דברה והתערבה.

הדר סייע לי לנתח את האופי והמניעים של כל אחד מהם והצלחנו לגבש טקטיקה במסגרתה פעלנו להשבת הסדר על כנו, לטובת השלושה ולטובת החברה כאחד.

דוגמא נוספת הזכורה לי הינה סיועו של הדר למנהלים מקצועיים שקיבלו תפקידים מעט "כפוי טובה" (מנהל רכש ומנהל איכות) לבנות הגדרת תפקיד שתסייע להם להתנהל ולהתקבל טוב יותר בקרב עובדי החברה".

וערך מוסף – יש?

"הגישה הפרואקטיבית הוטמעה במחשבתי ובעשייתי והפכה לחלק בלתי נפרד ממני. אני חושב ומתנהל בהתאם לעקרונותיה באופן (כמעט) בלתי מודע וזה תורם לי לא רק בעבודה אלא גם ביומיום.

וחוץ מזה, הרווחתי חברות אמיתית עם הדר…".

ניכר, אם כן, כי עקרונות הגישה הפרואקטיבית סייעו (ועודם מסייעים) לאוהד צוקרמן בתפקידו כמנכ"ל והם עודם שזורים בשגרת יומו ומנתבים אופן התנהלותו בעשייתו המקצועית והאישית כאחד.

bottom of page