top of page
לקוחות ממליצים

אימון אישי:
אחד השרותים שמעניק הדר קנטור הינו אימון אישי למנהלים. אימון זה בא לסייע למנהלים להפיג את תחושת הבדידות של העומד בראש הפירמידה. באמצעות קיום מפגש קבוע עם היועץ והמאמן, יכול המנהל לשתף אדם, שאינו חלק משרשרות הפיקוד בארגון ואינו נגוע באינטרסים, בתהליך החשיבה ולהסתייע בו כדי לדון בבעיות המונעות מהארגון והמנהל להפיק את מלוא הפוטנציאל.

הדר קנטור אימן את אהרון גרבלי לאורך שנותיו במפעלי נייר חדרה וזכה לראות את אהרון גרבלי צומח ומתקדם בחברה תוך שהוא מסתייע בהדר ובכלים שהעניק לו במסגרת האימון האישי.

 


מעט היסטוריה…
מר אהרון גרבלי הצטרף לחברת מפעלי נייר חדרה בשנת 2003 כמנהל תחום האנרגיה ובהדרגה התקדם בשרשרת הניהולית עד תפקידו העכשווי כמנהל התפעול של החברה.

הדר קנטור ליווה את מר גרבלי מיום כניסתו לתפקיד, תוך שהוא מסייע לו לרכוש ולהנחיל את נושא התרבות הארגונית בגישה הפרואקטיבית לבטיחות.

במהלך השנים התרחבה העבודה לכדי אימון אישי של מנהל בכיר בכל הקשור לדילמות ניהוליות ולניהול ולטיפול בעובדים ובמנהלים הכפופים לו.

 


והתוצאות?
אהרון גרבלי חש בשיפור משמעותי בעקבות אימון זה:

"אני באופן אישי שיפרתי את היכולות האישיות שלי להוביל את האנשים לשינוי תפיסות אישיות, לעורר בהם אחריות אישית ולגרום לעובדים להבין ולקבל את נושא הבטיחות כערך," מספר גרבלי. "הדבר סייע לי גם לפתח את המיומנויות האישיות ושיפר את התייחסות והמחויבות האישית שלי לנושא הבטיחות.

העבודה עם הדר העניקה לי כלים חשובים להתמודדות עם הערכה של סיכונים ולפעול בצורה נכונה ובנחישות בקבלת החלטות תוך כדי בחינת והבנת הסיכונים.

היום אני לא אומר לי זה לא ייקרה, אלא אני שואל עצמי מה צריך לעשות כדי למנוע שזה יקרה. כשהגעתי לחברה, הכנה למשימה נראתה כמו מטלה מיותרת. היום אנו במקום אחר, מקום של דיון למציאת גורמי השורש והכנה למשימה" מסכם גרבלי.

ניכר, אם כן, שהאימון האישי והליווי שמקבל אהרון גרבלי מהדר קנטור, מסייעים לו להתמודד עם הקשיים בתפקידו ולהנחיל את התובנות שהוא רוכש גם למנהלים העובדים עמו ולצוות עובדיו.

bottom of page