סרטים
ניהול בטיחות שטח
רועי שחורי - סמנכ"ל תפעול - פניציה
ניהול בטיחות שטח
אריק ספיר - מנהל בטיחות בפניציה
הגישה הפרואקטיבית
הגישה הפרואקטיבית במבחן המציאות
שולחן עגול - לקוחות הדר קנטור 

כל הזכויות שמורות © הדר קנטור מייסד חברת BKM ומוביל הגישה הפרו-אקטיבית לניהול

הדר קנטור
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon
  • White Facebook Icon
  • White Google Places Icon