top of page
לקוחות ממליצים

אלכס גולוב משמש בשנה וחצי האחרונות כמנהלHSE בחברת EZOM - המתפעלת ומתחזקת תחנות כוח. החברה נמצאת בעיצומן של ההכנות להפעלת תחנת דוראד באשקלון.

מדוע בחרת להצטרף לקורס זה?

"מנהל התחנה, אהרון גרבלי, עבד עם הדר קנטור בעבר ובחר להוסיף לעבוד עמו כמלווה וכיועץ גם בתפקידו הנוכחי. כשגוייסתי לתפקיד זכיתי בסיועו של הדר במסגרת אימון אישי המתבסס על ייעוץ, מפגשים וליווי שוטף. בסיועו של הדר אני אמון על הכנת התכנים לדיונים המקצועיים ולסדנאות המועברות לכל הדרגים בארגון. כשהדר הציע שאצטרף לקורס קיוויתי שהדבר יתמוך בעשיה המשותפת שלנו ויסייע לי במשימותיי השוטפות. שאפתי שהדבר יקל עליי להטמיע שינוי התנהגותי בקרב העובדים והאמנתי כי באמצעות השתתפות בקורס בו ישתתפו מנהלים נוספים, אוכל ללמוד מניסיונם של אחרים."

הלכה למעשה – מה למדת זה וכיצד זה משפיע על העבודה שלך?

"הקורס איפשר לי להעמיק במשך מספר שעות בתכנים של הגישה הפרואקטיבית, לדון בהם עם אחרים ולהכיר לעומק כלים פרואקטיביים וזאת בלא הפרעות הקיימות מטבעו של יום עבודתי. בקריירה שלי נתקלתי בגישות שונות שלא הניבו פירות של ממש ולכן הייתי סקפטי גם כלפי הגישה הפרואקטיבית של הדר. בתהליך הדרגתי הבנתי כי ישנם היבטים רבים בגישה זו המשרתים את המטרות שלי כשהמרכזית שבמטרותיי הינה לגרום לאנשים לעבוד נכון ובטוח. אחת הבעיות הידועות בבטיחות הינה נושא ההתנגדות – כשיש לעובד את הציוד והידע ולמרות זאת הוא מפר הנחיות ברורות. אני נוכח כי הגישה הפרואקטיבית באמת גורמת לאנשים להתחיל לשנות את ההתנהלות שלהם. הם מבינים מדוע הם נדרשים לפעול כך ולא אחרת ועושים זאת כי הבינו ולא רק כי זאת ההנחיה שקיבלו."

בקורס השתתפו מנהלים בכירים מחברות ומארגונים שונים. האם הקורס נתרם מכך?

"מודה שבהתחלה מעט התאכזבתי: ציפיתי לפגוש אנשי בטיחות ופגשתי בקורס מנהלים בתפקידים שונים, לא בהכרח מתחום הבטיחות. אבל מהר מאד הבנתי כי לא משנה באיזה נושא הדיון, כאשר דנים בשינוי התנהגות ובהטמעת תרבות ארגונית שונה, אין זה מוגבל לתחום הבטיחות בלבד וניתן ללמוד מכל מנהל. הדיונים היו מרתקים ויכולתי להקיש מהם על עשייתי שלי וכיצד עליי להתנהל."

וערך מוסף אישי, יש?

"את הכלים שלמדתי ואופן ההתנהלות אני מיישם כמובן בעבודה השוטפת, אבל גם לחיים האישיים זה מחלחל. אני יכול לומר שכשעליי לדוגמא להתארגן לסידורים בבוקר שישי, ברור לי שמשאבי הזמן מוגבלים ועלי לתעדף משימות ולתכנן אותן ואני עושה זאת פרואקטיבית: אני מתכנן מסלול ולו"ז מפורט בכדי להספיק את כלל המשימות שהקצתי לעצמי בטרם אאסוף את הילד מהגן."

משפט לסיום?

"הקורס תמך והשלים את הליווי המקצועי שהדר מעניק לי. רכשתי כלים והכרתי דרכים נוספות להתמודדות עם הטמעת השינוי ההתנהגותי שאני שואף לו בתפקידי ונוכחתי כי הגישה הפרואקטיבית אכן מאפשרת להניע אנשים לשינוי כזה."

bottom of page