תוכנית מנהל

הקורס עוסק בלימוד מתודולוגיה וכלי לניהול תהליך הטמעת התרבות הארגונית ולמיקוד המנהלים בתהליך.

ניתן ללמוד אותו כקורס בודד במסגרת מסלול הסמכה וניתן לצרף קורסים נוספים

כל הזכויות שמורות © הדר קנטור מייסד חברת BKM ומוביל הגישה הפרו-אקטיבית לניהול