top of page

ניתוח אירוע בחיפה כימיקלים

מצורף ניתוח אירוע (תשכיל) פריצת מזוט בדוד הקיטור בשיטה הפרואקטיבית (אשר נכתב ע"י הדר). באירוע, לשמחתי הרבה, אף אחד לא נפגע אך היה טמון בו פוטנציאל לפגיעה חמורה ועל כן הוחלט לתחקר אותו. זו הפעם הראשונה שניתחנו אירוע בשיטה הפרואקטיבית (בהנחייתו של הדר כמובן) וזה לא היה פשוט, בעיקר למעורבים באירוע, אך לדעתי בסוף התחקיר "נפל האסימון" למספר משתתפים בפגישה. בברכה, מרק אביב מנהל בטיחות, איכות ואיכות סביבה חיפה כימיקלים בע"מ, אתר צפון תשכיל - פריצת מזוט מדוד קיטור - חיפה כימיקלים

bottom of page