top of page

עשרת הדיברות להצלחה בעבודת צוות

מחקרים, שבחנו את תפקודן של קבוצות עבודה מוצלחות, הצביעו על כך שמרבית חברי הצוות ציינו כי הם נהנים מאד לעבוד בקבוצה. השקפת "ההישגיות הצוותית" מורכבת מצירוף של מניע תחרותי משותף, קשרים חברתיים חזקים וביטחון ביכולות של חברי הקבוצה האחרים.

החברים בצוותים אלו מסוגלים לטפל בעימותים ולהציע תמיכה הדדית. במקום לחפש עוצמה, המבוססת רק על אינטרס אישי, הם משתמשים בעוצמה לפי האינטרסים של הקבוצה וחולקים את המחויבות למטרות הקבוצה.

צוותים כאלה ניתן למצוא לא פעם בחברות סטארט-אפ, בהן נדרש פיתוח מהיר של מוצר חדשני. מחקר שנערך בקרב צוותים מובילים בחברות כאלו הגדיר את עשרת הכשירויות הרגשיות החיוניות ביותר להצלחה:

  • אמפתיה והבנה בין-אישית.

  • שיתוף פעולה ומאמץ מאוחד.

  • תקשורת פתוחה, הצבת נורמות וציפיות מפורשות ויכולת להתעמת עם חברי צוות שביצועיהם אינם נאותים.

  • דחף פנימי לשיפור, כך שהצוות נתן את דעתו על היזון חוזר וביקש ללמוד איך לשפר את ביצועיו.

  • מודעות עצמית, בצורת הערכה של הצדדים החזקים והחלשים של הצוות כצוות.

  • יוזמה ונקיטת עמדה מקדימה כלפי פתרון בעיות.

  • ביטחון עצמי כצוות.

  • גמישות בדרך הטיפול במשימות קולקטיביות.

  • מודעות ארגונית, המתבטאת בהערכת הצורך של קבוצות מפתח אחרות באמפתיה והפגנת תושייה בכל הכרוך לניצול מה שיש לארגון להציע.

  • בניית קשרים עם צוותים אחרים.

מנהלים, שישכילו לזהות את התכונות הללו בקרב העובדים ולגבש תחושת של עבודת צוות יצליחו לרתום רגשית את העובדים להשגת היעדים העסקיים של הארגון. מדובר בפיתוח הון אנושי במיטבו, המעודד עובדים לפתח קודים של תלות הדדית דרך עבודת צוות סינרגטית.

bottom of page