top of page

דילמת הצוות איך לבנות צוות הנהלה אפקטיבי שמביא לידי ביטוי את היתרונות של כל אחד?

למה קשה לאנשים לעבוד בצוות?

כשאני לבד איש לא מעביר עלי ביקורת, איש לא חושף את שגיאותי, איש לא מציף את הפערים שלי, אני תלוי רק בעצמי.

 • האם זה באמת טוב?

 • האם זה יגביר את יעילותי?

 • האם תגדל הכנסתי?

 • האם אזכה בשלוות נפש?

 • האם אקדם את הצלחתי?

ישנו פרדוקס מובנה בדילמת הצוות:

מצד אחד הצוות יכול להשלים אותי, לחפות על פערים שלי ולהביא תוצאות מצויינות למרות שאינני מושלם.

מצד שני הצוות מאלץ אותי להביט בפערים שלי (לא להסתיר אותם), לתת מקום לאחרים, לאפשר להם להתבלט.

אם חברי בצוות ינצלו את שגיאותי כדי לרמוס את כבודי ולהשיג רווח פוליטי, אעשה כמיטב יכולתי להגן על עצמי ולהסתיר את חסרונותי.

אם תתפתח תרבות סוליסטית ולא תרבות של צוות, אשתדל להציג את מעשי חברי כפחות נכונים וטובים רק משום שלא אני ניסחתי אותם.

אם לא אאפשר לפערים שלי להיות נוכחים, לא תתפתח עבודת צוות.

יתפתח תהליך סרטני. תהליך שיאכל את הגוף הבריא של הפירמה ולבסוף ימית אותו.

איך נבנה צוות הנהלה אפקטיבי שיביא לידי ביטוי את כל היתרונות של כל אחד?

ניתן להצביע על מספר כללים ועקרונות שעלינו לאמץ:

 1. לכבד את האחר ולשמור על כבודו.

 2. לעודד את חברי על ידי כך שאני שם דגש על תרומתם.

 3. להקשיב מתוך כוונה להבין מה בדברי חברי נכון ותורם.

 4. לבנות על החלק הנכון בדברים שעמיתי אמר.

 5. לחשוף את השגיאות שלי ולא של עמיתי.

 6. להציף את הפערים שלי ולא של עמיתי.

 7. אם עמיתי מציף שגיאה שלו, להפיק למידה מדבריו (כאילו עמדתי במקומו).

איך מטמיעים את הכללים והעקרונות האלה?

מתודולוגיה של תשכיל:

 • נציף התרחשות שתוצאתה אינה טובה. התרחשות שפגעה או היתה עלולה להסתיים בפגיעה באדם, במוצר, במוניטין, בתקציב, בשביעות רצון לקוח וכיו"ב...

 • נתאר את העובדות הידועות לנו. אם יש מחלוקת על העובדות נציג את הגרסאות השונות. מכל גירסה אפשר ללמוד.

 • נגדיר את התרחישים השליליים שקרו ואת אלה שהיו עלולים לקרות.

 • נזהה את הדרכים הנכונות להתמודד עם תרחישים אלה מצד אחד, ואת השגיאות שעשינו מצד שני.

 • נעמיק ונזהה את הפערים שלנו, אלה שנמצאים בבסיס השגיאות שעשינו.

 • נקבל החלטות על שגרות ופעולות שיובילו אותנו לשינוי הרגלים ודפוסי הפעולה שלנו.

מתשכיל לתשכיל נגדל:

 • נפתח תרבות של צוות שמתמודד נכון יותר עם משימותיו.

 • צוות שמציף פערים ושומר על כבודם של עמיתיו.

 • צוות שבו החוויה של דיון בשגיאותי הופכת לחוויה נעימה שיש בה למידה

 • צוות שהופך את השגיאות והפערים לנוכחים.

 • צוות שבו כל חבר מעדיף את טובת הכלל על טובתו האישית.

 • צוות שמגן על חבריו ושומר בקנאות על מקומם וכבודם.

bottom of page